Picture
For litt over 2 år siden bestemte jeg meg for å si opp min godt betalte og trygge stilling, som Interiørarkitekt hos Mellbye Arkitekter. Jeg ønsket å skrive en bok om det jeg synes er viktig innenfor faget mitt, interiørdesign. Boken ”The One Room Manifesto” er skrevet og kan kjøpes her på oneroom.no. Overskriften på min karreer  etter fastansettelse er ”bærekraft” og veien har førte meg inn i et mer komplekst område enn forventet.

Prosjektet begynte med forsking i materialer, Cradle to Cradle tenkning og lesing om bærekraftig utvikling. Men gradvis begynte et større spørsmål å formulere seg: ”Hvorfor fortsetter vi med en livstil som vi vet ikke er holdbar, og som kommer til å begrense de mulighetene vi skaper for våre barn.”

Som en fordypning i min forståelse av bærekraft deltar jeg på et kurs på Vækstcenteret i Danmark. Kurset heter ”Bæredygtig Fælles Skaben” og er basert på en bok skrevet av kursholderene Michael Stubberup og Steen Hildebrandt. Boken heter ”Bæredytig Ledelse – Ledelse med hjertet.”

Kurset tar for seg hele spektrumet av bærekraft, fra klimaendring til politisk og sosial organisering,  organisasjonsutvikling,  måten hjernen håndterer endringer på, empati, til det som skjer inne i oss, i kroppen og hjertet. Praksisen i kurset er bygget rund Otto Scharmer s ”Teori U”.

Den politiske/samfunnsmessige  rammen for kurset er at det gamle industrisamfunnets paradigme, med sitt fokus på økonomisk vekst og behov for effektivitet, ikke tjener oss godt nok lenger. En nye type samfunnsstruktur er begynt å tre fram. Den nye strukturen er et ”Bærekraftig samfunn”, som er menneskedrevet i motsetning til politisk/økonomisk drevet. I bærekraftige samfunn er fokuset flyttet fra kortsiktige økonomiske mål til aktiviteter som skaper en tilknytning til liv på alle nivåer. I denne nye samfunnsmodellen er effektivitet mindre viktig enn empati, og logisk tenkning suppleres med hjertets intelligens. I bærekraftige samfunn er det et ønske om å forstå andre mennesker fremfor å vinne en større del av kaken.

Jeg er overbevist om at dette kurset peker mot en bedre fremtid for meg og alle mine medmennesker. Akkurat nå er ”One Room” ikke økonomisk bæredyktig. Jeg ønsker å leve av å drive mitt eget interiørdesignfirma, men det er vanskelig å finne nok oppdragsgivere, som ønsker å bygge interiør, som er langsiktig og som har bærekraft, som et konseptuel utgangspunkt.

Hensikten med denne bloggen er å utvikle et nettverk av designere og prosjektledere som har lyst til å tenke annerledes og bygge prosjekter basert på et nytt verdisett.